Agerbæk skal have ny hjemmeside

Byens foreninger og erhvervsliv har besluttet, at Agerbæk skal have en ny hjemmeside. På initiativ fra Agerbæk Udvikling er byens synlighed nu og i fremtiden blevet debatteret og forskellige muligheder taget i overvejelse. Beslutningen er blevet, at Agerbæk Udvikling i samarbejde med byens foreninger og erhvervsliv begynder udvikling af ny hjemmeside efter sommerferien 2018. Der[…]

Ny bestyrelse i Agerbæk Udvikling

I forlængelse af valg på ordinær generalforsamling den 30. april har Agerbæk Udvikling efterfølgende konstitueret sig således: Ny formand: Stinne Toft Næstformand: Jesper Christiansen Bestyrelsesmedlem: Lene Conradsen Bestyrelsesmedlem: Hans Peter Nielsen Bestyrelsesmedlem: Flemming Lysholm Christensen Bestyrelsesmedlem: Jonna Buch Andersen Der er vacante pladser i bestyrelsen til at repræsentere områderne Erhverv, Senior og Kirke. Disse områder[…]

Generalforsamling i Agerbæk Udvikling

Der afholde generalforsamling i Agerbæk Udvikling Tid og sted 30. april kl. 19.00 i ”Den gamle Andelskasse” på torvet i Agerbæk. Program – Rundvisning i lokalerne v/Jens Ole Mathiesen – Information om ny områdeplan v/Poul Rosendahl – Agerbæks synlighed v/Jesper Christiansen Herefter ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Foreningen serverer kaffe og brød. Alle er velkomne![…]

Generalforsamling i Agerbæk Udvikling den 19. april kl. 19.30

Indkaldelse til Årsmøde i Lokalrådet for Agerbæk by og omegn  Den 19. april kl. 19.30 i Klubhuset hos Agerbæk SF. Dagsorden – Nedlæggelse af Lokalrådet. Herefter Generalforsamling i Agerbæk Udvikling   Dagsorden – Ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Herefter Ekstraordinært Årsmøde i Lokalrådet for Agerbæk by og omegn  Dagsorden – Endelig opløsning af Lokalrådet. Alle er velkomne. Vel mødt! Med[…]

Synliggørelse af Agerbæk

Projektet består i at etablere flere forskellige aktiviteter, der tilsammen synliggør, hvad der sker i Agerbæk og hvad Agerbæk er og står for. Der er flere del-projekter i projektet: • Agerbæk folder (undervejs) • Agerbæk app (er udviklet!) • Fælles Agerbæk hjemmeside (under planlægning) • Infoskærme i byen (under planlægning) VÆRDI Ved at samle informationer[…]

Samlet sports- og kulturtilbud til skole og by

Projektet består i etablering af en multifunktionel hal som kan rumme kultur- og idrætstilbud. Hallen skal opføres i original størrelse og den skal rumme både individuel- og holdsport lige fra badminton til fodbold. I forbindelse med udviklingsplanens udarbejdelse kom Agerbæks folkebibliotek endnu en gang under pres fra politisk side. Der er derfor også lagt op[…]