Bevægelse i det fri

Med projektet etableres et træningsområde med motionsredskaber til styrketræning og fitness og en legeplads med redskaber i naturmaterialer og eventuelt en klatrevæg.
Projektet kan evt etableres i den grønne trekant mellem den gamle kartoffelcentral og viadukten eller et andet sted i nærhed af skolen og de nye stisystemer. Udover aktiviteterne omhandler projektet etablering af borde og bænke med overdækning og god belysning, så området også kan bruges om aftenen.

VÆRDI
Projektet giver et attraktivt fritidstilbud til aktive familier samt til skolens børn og unge. Projektet giver øget kvalitet for både eksisterende borgere og tilflyttere.

bevaegelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *