Samlet sports- og kulturtilbud til skole og by

Projektet består i etablering af en multifunktionel hal som kan rumme kultur- og idrætstilbud. Hallen skal opføres i original størrelse og den skal rumme både individuel- og holdsport lige fra badminton til fodbold. I forbindelse med udviklingsplanens udarbejdelse kom Agerbæks folkebibliotek endnu en gang under pres fra politisk side. Der er derfor også lagt op[…]

Fra togtrafik til grønt område

Oprindeligt var dette projekt beskrevet således i Udviklingsplanen: Vi vil samle byen til en by i geografisk balance, hvor jernbanestrækningen ændres til at være et grønt område, med plads til spændende byggeri. Der arbejdes med 2 scenarier for projektet: SCENARIE 1 Det projekt ses helst skydes frem. Skinner, skærver og alt forurenet jord fjernes. Så[…]

Multihuset fra 0-117 år

Idéen med et multihus fra 0-117 år er beskrevet således i Udviklingsplanen: Den gamle fabrik skal være samlingspunkt på tværs af alder, og samarbejde imellem foreningerne. Projektet består i at etablere et værested for byens foreninger og borgere. Der skal være en lukket legeplads, et legerum og eventuelt en klatrevæg, hvor dagplejere kan være i[…]