Synliggørelse af Agerbæk

Projektet består i at etablere flere forskellige aktiviteter, der tilsammen synliggør, hvad der sker i Agerbæk og hvad Agerbæk er og står for. Der er flere del-projekter i projektet: • Agerbæk folder (undervejs) • Agerbæk app (er udviklet!) • Fælles Agerbæk hjemmeside (under planlægning) • Infoskærme i byen (under planlægning) VÆRDI Ved at samle informationer[…]

I-Huset

Projektet består i at skabe de bedste fysiske rammer for nye iværksættere og andre mindre virksomheder, der ønsker at etablere sig i Agerbæk. VÆRDI Projektet skaber flere arbejdspladser med dertilhørende synergieffekter som for eksempel bosætning, flere børn til institutioner og skolen og mere omsætning i vore butikker. Projektet er pt på standby til vi finder[…]