Bevægelse i det fri

Med projektet etableres et træningsområde med motionsredskaber til styrketræning og fitness og en legeplads med redskaber i naturmaterialer og eventuelt en klatrevæg. Projektet kan evt etableres i den grønne trekant mellem den gamle kartoffelcentral og viadukten eller et andet sted i nærhed af skolen og de nye stisystemer. Udover aktiviteterne omhandler projektet etablering af borde[…]