Familiemarathon / familieløb

Projektet består i at genoplive Varde Marathon, der i 2012 og 2013 havde 250-300 løbere fra hele Danmark. Projektet udnyttede den gang faciliteterne i Helle Hallen og de forskellige landbyer i området til at skabe familievenlige aktiviteter inden for motion og bevægelse.

Der arbejdes pt. med et nyt løb, som planmæssigt skal afholdes første gang i oktober 2017.

VÆRDI
På selve dagen vil hundredevis, måske endda tusindevis af endagsturister komme til Agerbæk. Agerbæk skoles elever, Agerbæk SF og andre vil kunne arrangere træningsgrupper op mod selve dagen, hvor det hele kulminerer. Vi vil kunne få overnattende gæster i byen vil skabe synlighed for Agerbæk og give endnu en aktivitet til borgerne i byen.

vardemarathon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *