Fra togtrafik til grønt område

Oprindeligt var dette projekt beskrevet således i Udviklingsplanen:

Vi vil samle byen til en by i geografisk balance, hvor jernbanestrækningen ændres til at være et grønt område, med plads til spændende byggeri.
Der arbejdes med 2 scenarier for projektet:

SCENARIE 1
Det projekt ses helst skydes frem. Skinner, skærver og alt forurenet jord fjernes. Så skal området deles op i 2-3 delområder. Et område skal fremstå som grønt område med div. muligheder, som borde og bænke, måske noget til børn og ældre osv. Et andet område kan bestå af noget spændende byggeri. Kunne være byggeri lidt i højden, hvor der i grundplan kunne samles alle sundhedsak-
tiviteter. For eksempel lægehus, fysioterapi, fodspecialist. Det kunne forsøges, om der kunne trækkes en øjelæge eller hørelæge til.

Et område, der indgår i begge scenarier, en vej fra Nørremarken/Højgårdsvej ned og rammer Debelvej nord for skolen.

SCENARIE 2
Hvis kun skinner, svælger og skæver kommer væk skal der midt i området (byen) etableres et grønt område, hvor der kan indtænkes så mange aktiviteter som muligt. Som alle kan glæde sig over som borger i byen. Også her er et område der indgår i begge scenarier, en vej fra Nørremarken og Højgårdsvej og ned og rammer Debelvej nord for skolen.

VÆRDI
vil være et kæmpe løft, at byen bliver samlet. Det vil skabe en ny form af byen i forhold til det nye udstykningsområde ved skolen. Det vil skabe langt større sikkerhed for alle der skal til og fra skolen/børnehaven. Det vil være med til at skabe ny vækst for Agerbæk som handelsby. Projektet vil også være med til at skabe tiltrækning for bosætning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *