Generalforsamling i Agerbæk Udvikling den 19. april kl. 19.30

Indkaldelse til Årsmøde i Lokalrådet for Agerbæk by og omegn 

Den 19. april kl. 19.30 i Klubhuset hos Agerbæk SF.

Dagsorden
– Nedlæggelse af Lokalrådet.

Herefter

Generalforsamling i Agerbæk Udvikling  

Dagsorden
– Ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter.

Herefter

Ekstraordinært Årsmøde i Lokalrådet for Agerbæk by og omegn 

Dagsorden
– Endelig opløsning af Lokalrådet.

Alle er velkomne. Vel mødt!

Med venlig hilsen
Agerbæk Udvikling og Lokalråd

AGERBÆK-UDVIKLING-logo-brevpapir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *