Hjertestien

Projektet består i at etablere og synliggøre en natursti i bynært område med adgang fra alle dele af byen. En sti eller rute med aktiviteter for alle aldre i naturskønne omgivelser, og med bænke langs ruten så det er muligt at sætte sig og nyde naturen. Stien eller ruten kan hænge sammen med madpakkehuset, hvor der også kan være en Tarzan bane.

Projektet handler også om at synliggøre stien og ruten med afmærkningsskilte langs stien og info-tavler om kilden ved kirken.
Projektet er eventuelt et samarbejde med Hjerteforeningens lokalkomité i Varde bl.a. om udarbejdelse af folder, synliggørelse på Hjerteforeningens hjemmeside og lokale aktiviteter

VÆRDI
Med projektet får Agerbæk et godt og attraktivt udeliv, som kan være til glæde for alle aldersgrupper. Det giver også god reklame for Agerbæk, for både nuværende og nye borgere.
Projektet tager udgangspunkt i at udnytte tilgængelige ressourcer.

hjertesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *