Multihuset fra 0-117 år

Idéen med et multihus fra 0-117 år er beskrevet således i Udviklingsplanen:

Den gamle fabrik skal være samlingspunkt på tværs af alder, og samarbejde imellem foreningerne. Projektet består i at etablere et værested for byens foreninger og borgere.

Der skal være en lukket legeplads, et legerum og eventuelt en klatrevæg, hvor dagplejere kan være i hverdagene og børnefamilier i weekenderne. Der skal også være mødelokaler og plads til foreningernes udstyr. HATS har brug for øverum og rekvisitrum, og plads til kulisser og kostume. Borgerforeningen har behov for plads til julebelysningen, telt(torvedag) og andre remedier. Torsdagsholdet har brug for plads til redskaber og rum til morgenkaffe, hvis det er dårligt vejr. Agerbæk SF (Agerbæk Sportsforening) har eventuelt brug for et mødelokale.

Af sociale arrangementer i øvrigt skal projektet sikre plads til et spillerum (skak, dart, bordtennis, billard,bordfodbold osv. på tværs af aldersgrupperne), og til pensionistforeningens sociale
samvær med kortspil, banko og lignende arrangementer med foredrag og hvad de ellers har. Der kan også indtænkes andre aktiviteter som cykel-/knallertværksted. Spejdernes inden- og udendørs behov tænkes også ind.

Omsorgsarbejdet for ældre og førtidspensionister, som i dag foregår på fristedet, kan eventuelt indtænkes, så de også kan mødes og hygge sig med kaffe og snakke her i Multihuset.

VÆRDI
Multihuset kan blive et ungdomsmekka, hvor der skabes mere sammenhold og samarbejde imellem foreningerne. Det skaber også mulighed for socialt samvær på tværs af alder, og et ”udflugtssted” i
privat regi.  Projektet vil skabe en base for byens dagplejere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *