Ny områdeplan for Agerbæk Midtby

I aftes den 12. september havde Varde Kommune budt byens borgere ind til workshop omkring udarbejdelse af en ny områdeplan for Agerbæk midtby. Mødet kom i forlængelse af forudgående møder mellem Agerbæk Udvikling og Varde Kommune i relation til udvikling af byen, nu hvor banen er på vej til at blive fjernet.

Workshoppen blev afholdt i Power Towers Helles fine lokaler i den gamle Andelskasse på torvet. Fra Varde kommune deltog udviklingskonsulent og byplanlægger Henrik Rasmussen og arkitekt Anne Bjerggaard. Udover Agerbæk Udvikling var Agerbæk også repræsenteret ved flere medlemmer af erhvervslivet, borgerforeningen, Agerbæk SF, skolen, byrådet og andre borgere fra Agerbæk med interesse for byens udvikling. Ialt 25-30 personer deltog i workshoppen, hvor der bl.a. blev diskutteret, hvordan vi kan forskønne vores midtby, løse problematikken omkring tung traffik ved viadukten og udvikle området langs banen fra viadukten mod skolen. Her er der mange muligheder, da der er rigtig mange kvadratmeter at boltre sig på.

Udviklingskonsulent Henrik Rasmussen fortalte kort om dagsorden og hvad en områdeplan er for noget. Det er ikke et juridisk bindende dokument, men skal danne rammer og inspiration for den fremtidige udvikling af et specifikt afgrænset område af en by. Områdeplanen er således ikke en endelig køreplan, men vil gøre det nemmere at sagsbehandle og godkende fremtidige projekter i det pågældende område, hvis disse opstår eller der kommer en investor, ejendomsudvikler eller andet med ideer og muligheder i fremtiden. Efter Henrik Rasmussen fremlagde arkitekt Anne Bjerggaard skitser og spændende tanker om, hvordan vi kan åbne på fra banen mod baneområdet, og udvikle en ny forside vendt mod den kommende cykelsti, der er planlagt som erstatning for den gamle bane. Der blev desuden fremlagt idéer til, hvordan vi ville kunne anlægge små hyggelige grønne pletter med vejtræer og blomsterkummer på Storegade og lave et hævet område i krydset ved bageren og hotellet.

Efter kommunes oplæg fremlagde Hans Peter Nielsen ideerne fra Agerbæk Udvikling. Et oplæg som Hans Peter havde valgt at kalde Banebrydende udvikling, hvilket det i sandhed vil give mulighed for at skabe, når banelegemet endelig bliver fjernet. Idéerne omfatter bl.a. fjernelse af Kartoffelcentralen og anlæg af to etagers lejeboliger, á la dem vi har på Allégade, i samarbejde med en boligforening, der kan se mulighederne. For der er i høj grad brug for flere gode lejligheder med central beliggenhed i Agerbæk. Hans Peter fortalte også om mulighederne for at skabe en bypark i skoven fra trekanten ved tunnellen til Kartoffelcentralen. Et område med fredskov, med mange muligheder for gode oplevelser – helt bynært. Der blev også fremlagt idé til, hvordan vi vil kunne løse problemstillingen med store køretøjer ved viadukten ved at fjerne tunnellen og gøre vejen bredere samt lave en let-bro over den nye vej for de bløde trafikanter.

Efter fremlæggelsen blev der drukket kaffe og spist lækker pålægskagemand fra Bager HJ, mens snakken gik om drømme og realisme, idéer og muligheder…

Næste step i processen er, at Varde Kommune laver en skitse for det omtalte område ud fra de inputs, de fik i aftes. Den fremlægges for styregruppen i Agerbæk, der får mulighed for at kommentere tilpasse planen inden den endelige plan fremvises og sendes i høring hos byens borgere.

Tak til alle jer der mødte op i aftes og var med til at give jeres indspark og gode idéer til den fremtidige udvikling af vores dejlige by, Agerbæk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *