Samlet sports- og kulturtilbud til skole og by

Projektet består i etablering af en multifunktionel hal som kan rumme kultur- og idrætstilbud. Hallen skal opføres i original størrelse og den skal rumme både individuel- og holdsport lige fra badminton til fodbold.

I forbindelse med udviklingsplanens udarbejdelse kom Agerbæks folkebibliotek endnu en gang under pres fra politisk side. Der er derfor også lagt op til, at biblioteket flyttes til den nye hal og integreres i en samlet løsning omfattende både hal, bibliotek og caféområde i en helt ny tilbygning til skolen. Projektet er på budget i kommunen og vi håber på at kunne starte byggeriet allerede i 2017-2018

Det er fra projektgruppens side også et ønske om at flytte Agerbæks sportsplads til området, så et samlet institutions- skole-, kultur- og fritidstilbud er samlet omkring skolen.

 

agerbækskole

Oprindeligt stod det således beskrevet i Udviklingsplanen:

Opførelse af en multifunktionel hal ved skolen, som kan danne rammen om skolens idrætstilbud skabe grobund for kultur og idrætstilbud i Agerbæk. Projektet består desuden i at flytte sportsbanen til skole og etablere en kunstgræsbane som supplement.

Projektet består i etablering af en multifunktionel hal som kan rumme kultur- og idrætstilbud. Hallen skal opføres i original størrelse (5 badmintonbaner), da den skal kunne rumme både individuel- og hold-sport lige fra badminton til fodbold. Squashhal etableres i sammenhæng med hallen. Der er ikke et tilbud om denne sportsgren i nærområdet, Derfor vil Agerbæk kunne trække folk til fra omkringliggende byer.

Med projektet flyttes sportspladsen fra byen til et område i nærheden af skolen for at skabe helhed og sammenhæng. På sigt skal der opføres en kunstgræsbane. Der er ønske om en hal, der byder på omklædningsfaciliteter, evt. mødelokaler som også kan benyttes af skolen i skoletiden, køkken/cafeteria (evt. sammenhæng med ønsket om en madordning på skolen). Der skal være mulighed for at
alle kan benytte hallen og dens faciliteter lige fra dagpleje, vuggestue og børnehave til ældresagen.

Udover sportsfaciliteter kan hallen for eksempel rumme kommunens bibliotek i Agerbæk og evt. skolens bibliotek og et fordybelsesområde.

VÆRDI
Projektet skaber rammer svarende til, at Agerbæk skole er en overbygningsskole, der bl.a. tilbyder træneruddannelser i valgfag. Projektet styrker skolens forhold til byen. Det er desuden udviklende for breddeidræt og individuelle idrætsgrene, og giver et samlingspunkt på tværs af aldre og aktiviteter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *