Synliggørelse af Agerbæk

Projektet består i at etablere flere forskellige aktiviteter, der tilsammen synliggør, hvad der sker i Agerbæk og hvad Agerbæk er og står for. Der er flere del-projekter i projektet:

• Agerbæk folder (undervejs)
• Agerbæk app (er udviklet!)
• Fælles Agerbæk hjemmeside (under planlægning)
• Infoskærme i byen (under planlægning)

VÆRDI
Ved at samle informationer fra Agerbæks foreninger og handelsliv skabes der et endnu bedre sammenhold. Projektet vil også brande Agerbæk med de kvaliteter byen har og dermed bidrage til flere tilflyttere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *